Μηχανογραφικό Δελτίο: Γιατί να συμπεριλάβω το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δασολογίας του ΔΠΘ

Οι φοιτητές της Σχολής Γεωπονίας & Δασολογίας ΔΠΘ προτρέπουν τους μαθητές να συμπεριλάβουν τα πανεπιστημιακά τμήματα της Ορεστιάδας στο μηχανογραφικό

Τα τελευταία έτη στη χώρα μας, είναι ξεκάθαρο πως απαιτείται αναπροσαρμογή της πρωτογενούς παραγωγής με έμφαση στην αειφορία. Επιπλέον, είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ, η ανάγκη για προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Καθοριστικό ρόλο και στις δύο αυτές παραμέτρους, παίζουν οι Γεωτεχνικοί, με προϋπόθεση τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων επιστημόνων.

Ο Σύλλογος Φοιτητών τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και ο Σύλλογος Φοιτητών τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), προτρέπουν τους μαθητές, να συμπεριλάβουν τα πανεπιστημιακά τμήματα της Ν. Ορεστιάδας στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

Γιατί οι μαθητές να επιλέξουν το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ για το μηχανογραφικό τους;

Το Τμήμα διακρίνεται σε έξι Τομείς και δεκαεννέα Εργαστήρια, ενώ λειτουργεί με τρεις (3) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  1. Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος,
  2. Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων,
  3. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων.

Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, με θεωρητική και εργαστηριακή εμπέδωση των γνώσεων, προσδίδουν στους αποφοίτους τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες της ειδικότητας του Γεωπόνου.

Παράλληλα, το Τμήμα διαθέτει Αγρόκτημα το οποίο αξιοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά, παρέχοντας τη δυνατότητα για πρακτική και εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, αλλά και τη διενέργεια πειραμάτων και ερευνητικών συνεργασιών.

Γιατί οι μαθητές να επιλέξουν το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΔΠΘ για το μηχανογραφικό τους;

Αποστολή του Τμήματος είναι:

  1. να παρέχει εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων,
  2. να πραγματοποιεί σημαντικές, καινοτόμες έρευνες για την αειφορική διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος, για τη βιοποικιλότητα, για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος,
  3. να βελτιώσει τα χερσαία οικοσυστήματα και την άγρια ζωή, προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης.

Και για τα δύο τμήματα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας ΔΠΘ:

Λειτουργούν σύγχρονες φοιτητικές εστίες, με πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και εστιατόριο για την σίτιση των φοιτητών. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών και στα δύο τμήματα οδηγεί στην απόκτηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ακόμη, οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους, κάτι που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την αγορά εργασίας.

Τέλος, διεξάγονται πληθώρα εκπαιδευτικών δράσεων, εκδρομών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τόσο από τους καθηγητές, όσο και από τους ίδιους τους φοιτητές.

Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στην τοπική κοινωνία, που τόσο φιλόξενα “αγκαλιάζει” κάθε φοιτητή ξεχωριστά, σε μια πόλη που κυριαρχεί τόσο το αίσθημα ασφάλειας, όσο και αξίες που πολλές φορές χάνονται στην καθημερινότητα και τους ρυθμούς των μεγάλων αστικών κέντρων.

Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί πως τόσο το εκπαιδευτικό, όσο και το διοικητικό προσωπικό, είναι αρκετά προσιτό, κάτι που κάνει την καθημερινότητα του φοιτητή πολύ πιο εύκολη. Παράλληλο ρόλο σε αυτό, παίζουν και οι σύλλογοι φοιτητών, που στέκονται αρωγοί στο πλευρό των φοιτητών, διεκδικώντας τα δικαιώματα τους και ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, με αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

Από εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, από εκεί που ξεκινάει η Ευρώπη, παλεύουμε για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο αυτών των προδιαγραφών και νιώθουμε μονάχα υπερηφάνεια που σπουδάζουμε στα τμήματα αυτής της ακριτικής περιοχής.

Για περιήγηση στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ, δείτε το παρακάτω βίντεο:

https://www.youtube.com/embed/bxegqGnYwXc
Για περιήγηση στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΔΠΘ, δείτε το παρακάτω βίντεο:

  • Ανωτίδης Γεώργιος – Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ.
  • Κούντης Μάριος – Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΔΠΘ.