Μειώθηκε ο πληθυσμός μέσα το 2021 σε Έβρο και Α.Μ.Θ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με τη διενεργούμενη απογραφή πληθυσμού- κατοικιών 2021.

Το δημογραφικό, την συνεχόμενη μείωση και γήρανση του πληθυσμού στον Έβρο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και “απειλές” για την περιοχή επιβεβαιώνει η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά τον υπολογιζόμενο μόνιμο πληθυσμό της Χώρας την 1η Ιανουαρίου 2021 και τις εκτιμήσεις των μεταναστευτικών ροών έτους 2020 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει αυτά τα στοιχεία, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα φετινά δεν πρέπει να συγχέονται με τη διενεργούμενη Απογραφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Έβρος μέσα σε ένα χρόνο μειώθηκε κατά 509 άτομα, υπολογίστηκαν δηλαδή στα 146.582 άτομα (1/1/21) από τα 147.091 άτομα (1/1/20) ένα χρόνο πριν. Το φαινόμενο της μείωσης του πληθυσμού δεν αγγίζει μόνο τον Έβρο: σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ο πληθυσμός της ΠΑΜΘ διαμορφώθηκε σε 594.905 άτομα (1/1/21) , ενώ ένα χρόνο νωρίτερα (1/1/20) ήταν 598.613, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο εμφανίστηκε μείωση κατά 3.708 άτομα.

Το δημογραφικό ως γνωστόν είναι πανελλαδικό φαινόμενο: 10.678.632 άτομα (5.196.048 άνδρες και 5.482.584 γυναίκες) εκτιμάται ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2021, μειωμένος κατά 0,37% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2020 που ήταν 10.718.565 άτομα.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 45.902 άτομα (84.767 γεννήσεις έναντι 130.669 θανάτων ατόμων με τόπο συνήθους διαμονής εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 6.384 άτομα (θετικό ισοζύγιο). Ο πληθυσμός ηλικίας 0- 14 ετών ανήλθε σε 14,1% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,3% του πληθυσμού 15- 64 ετών και 22,6% του πληθυσμού 65 ετών και άνω.

Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0- 14 ετών) ανήλθε σε 159,4. Η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 6.384 άτομα που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 84.221 εισερχομένων και 77.837 εξερχομένων μεταναστών. Το 2019, η καθαρή μετανάστευση είχε εκτιμηθεί σε 34.439 άτομα (129.459 εισερχόμενοι και 95.020 εξερχόμενοι) μετανάστες. Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα μας την 1/1/2021 λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με τη διενεργούμενη απογραφή πληθυσμού- κατοικιών 2021, καθώς ο αναφερόμενος σε αυτά πληθυσμός εκτιμάται και διαβιβάζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές, με βάση την εκτίμηση πληθυσμού της πιο πρόσφατης απογραφής το 2011.

Ειδικότερα, ο πληθυσμός εκτιμάται με βάση: α) τα αποτελέσματα των εργασιών αναθεώρησης του πληθυσμού της χώρας για την περίοδο 1991-2014 που στηρίχτηκαν στα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011, β) τα ετήσια στοιχεία φυσικής κίνησης πληθυσμού του 2020 και γ) τις εκτιμήσεις των ετήσιων μεταναστευτικών ροών 2020 (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).