Με 27 γεωτρήσεις στην Κλεισσώ Ορεστιάδας ωφελούνται 250 παραγωγοί

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο άρδευσης προϋπολογισμού 1.765.000 ευρώ

Την περασμένη Παρασκευή 16/07/2021, στο Δήμο Ορεστιάδας, υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία του έργου «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».
Το έργο αφορά 27 γεωτρήσεις στην περιοχή «ΚΛΕΙΣΣΩ» Δήμου Ορεστιάδας και θα ωφελήσει σημαντικά 250 παραγωγούς μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. ΩΟΕΙΔΟΥΣ.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί:

  • Τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς μήκους 31 χιλιομέτρων διαμέτρου Φ160.
  • Εκσυγχρονισμός λειτουργίας γεωτρήσεων με διάταξη αντιπληγματικής προστασίας και παροχόμετρου για τον εξορθολογισμό μεταξύ παροχής άντλησης και ζήτησης.
  • Κατασκευή 640 τυποποιημένων φρεατίων υδροληψίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.765.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 18 μήνες.

Οι πόροι προέρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με εκχώρηση αυτών στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Είναι το πρώτο από τα τρία δημοπρατημένα έργα που αφορούν την υπογειοποίηση 99 αρδευτικών γεωτρήσεων προϋπολογισμού 6.100.000 ευρώ.

«Η προσπάθεια του Δήμου Ορεστιάδας για τη στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας είναι συνεχής» αναφέρει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας σε ανακοίνωσή του, στην οπαία ευχαριστεί θερμά τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου για την προσπάθεια που κατέβαλαν, τον πρόεδρο του Τ.Ο.Ε.Β. ΩΟΕΙΔΟΥΣ κ. Αρχοντίδη Αθανάσιο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον διευθυντή του οργανισμού κ. Μαλούση Κωνσταντίνο για την τεράστια συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή.