Μαθητεία ΕΠΑ.Λ.: Πρόσκληση για διάθεση θέσεων για το 2020-2021

Έως τις 10 Ιουλίου η προθεσμία για να δηλώσουν ενδιαφέρον δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την διάθεση θέσεων Μαθητείας από δημόσιους φορείς και ιδιώτες για την περίοδο 2020-2021. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης στηρίζει έμπρακτα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και προωθεί το θεσμό της Μαθητείας όπως και κάθε προσπάθεια που αναβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης των μαθητών.

Με το θεσμό του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παρέχουν στους μαθητευόμενους κατάρτιση στο χώρο εργασίας. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης διδασκαλίας στην τάξη και εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον με μισθό, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και αναβάθμιση πτυχίου. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Ο θεσμός της Μαθητείας κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε θετική ανταπόκριση από τους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Η πρόσκληση σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της νέας φάσης μαθητείας, η οποία θα υλοποιηθεί το έτος κατάρτισης 2020-2021. Οι ειδικότητες και αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της Μαθητείας αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 77324/Υ1/19-6-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας http://pdeamth.gr. Η προθεσμία αποστολής σε ψηφιακή μορφή των αποφάσεων με ΑΔΑ των φορέων του Δημοσίου τομέα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ, είναι η 10η Ιουλίου 2020.

Πληροφορίες για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνονται από την Υπεύθυνη Μαθητείας ΠΔΕ ΑΜΘ Ευαγγελία Βαβούρα στο τηλέφωνο 2531083516.