Ματαίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ορεστιάδας

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Έπειτα από απόφαση του Δήμου Ορεστιάδας και συγκεκριμένα του Δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη ανακοινώθηκε πριν λίγο η ματαίωση όλων των καρναβαλικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας έως και 02/03/2020.

 

Η ανακοίνωση έχεις ως εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.
  2. Την Αρ. Πρωτ.: 13776/27.02.2020 ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
  3. Το ΦΕΚ 648/Β’/27.02.2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη ματαίωση όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας μέχρι 02/03/2020.