Ματαίωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Ορεστιάδας

Έπειτα από απόφαση του Δήμου Ορεστιάδας και συγκεκριμένα του Δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη ανακοινώθηκε πριν λίγο η ματαίωση όλων των καρναβαλικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας έως και 02/03/2020.

 

Η ανακοίνωση έχεις ως εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν.
  2. Την Αρ. Πρωτ.: 13776/27.02.2020 ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
  3. Το ΦΕΚ 648/Β’/27.02.2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη ματαίωση όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας μέχρι 02/03/2020.