Λογαριασμοί ενέργειας: 9 λεπτά η επιδότηση στο φυσικό αέριο

Νέο σύστημα επιδότησης ρεύματος: Έκπτωση για μείωση κατανάλωσης στο ρεύμα

Το νέο σύστημα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με αλλαγές στην επιδότηση και κατάργηση της οριζόντιας έκπτωσης. Η έκπτωση στους λογαριασμούς συνδέεται με τη μείωση της κατανάλωσης. Κόβεται η οριζόντια επιδότηση και θα δημιουργηθούν τρία κλιμάκια κατανάλωσης. Όσο μικρότερη θα είναι η κατανάλωση τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιδότηση και αντίστροφα.

Οι τρεις κλίμακες με αντίστοιχες εκπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:
-Για μηνιαία κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες απορροφάται το 90% της αύξησης με την επιδότηση να φτάνει τα 436 ευρώ η μεγαβατώρα

-Για μηνιαία κατανάλωση από 501 έως 1.000 απορροφάται το 80% της αύξησης με 386 ευρώ η μεγαβατώρα. Αν μειωθεί κατά 15% η κατανάλωση η επιδότηση αυξάνει κατά 50 ευρώ η μεγαβατώρα

-Για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.001 κιλοβατώρες απορροφάται το 70%. Η επιδότηση είναι 335 ευρώ. (αφορά το 2% των νοικοκυριών). Για μείωση κατανάλωσης 15% προσφέρεται επιδότηση 50 ευρώ η μεγαβατώρα.

Επιδότηση σε Εμπορικά Τιμολόγια
-Για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος ως 35KVa, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000KWh στον μήνα Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 €/ΜWh. Απορροφούμε το 80% της αύξησης.
-Για τους μη οικιακούς καταναλωτές έως 35KVa που ξεπερνούν τις 2.000KWh αλλά και όλα τα υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια χαμηλής μέση και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται σε 230€/MWh
-Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 436 €/MWh.

Τη λύση αυτή έχει επικρίνει σφόδρα ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μέτρο ανεφάρμοστο καθώς η καταμέτρηση γίνεται ανά τετράμηνο και όχι ανά μήνα. Παράλληλα επεσήμανε ότι καθώς δεν υπάρχει άμεση πραγματική μέτρηση κατανάλωσης, οι πρώτοι λογαριασμοί δεν πρόκειται να καταγράφουν καμία μείωση, ακόμη και αν έχει επιτευχθεί.

Πρακτικά, νοικοκυριά που πληρώνουν με λογαριασμό ανά τετράμηνο δεν πρόκειται να δουν επιδότηση για μήνες, ενώ θα καλούνται να πληρώνουν κανονικά το αυξημένο κόστος ενέργειας. Ακόμη χειρότερα, όσοι επέλεξαν δίμηνο ή μηνιαίο λογαριασμό, θα χρεωθούν εικονικές και κατά προσέγγιση καταναλώσεις με τα αυξημένα τιμολόγια, πριν γίνει πραγματική μέτρηση για να «επιβραβεύσει» μια μείωση κατανάλωσης.

Τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν από τους παρόχους ρεύματος διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΔΕΗ: 59,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες, 60,7 λεπτά για τις επόμενες και 55,4 λεπτά για το νυχτερινό τιμολόγιο
  • Ήρων Protect: 62 λεπτά ανά κιλοβατώρα
  • Elpedison: 59,05-63,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας
  • Volterra: 68,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα
  • Ελίν: 59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Για το φυσικό αέριο των 700.000 νοικοκυριών προβλέπεται οριζόντια επιδότηση από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τις υπόλοιπες εταιρείες που αναμένεται να φτάσει τα 90 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα απορροφώντας, όπως υποστήριξε ο υπουργός ΠΕΝ το 50% της αύξησης της τιμής.

Η επιδότηση του φυσικού αερίου σε όλους τους εμπορικούς καταναλωτές και στη βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων, για τον Οκτώβριο, θα φτάσει στα 40 € ανά θερμική Mwh.