Κατηγορηματικά αντίθετοι στην φορολόγηση των αποταμιεύσεων των οικονομολόγων

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου δείχνει την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο που αφορά την φορολόγηση των οικονομολόγων.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

H Επαγγελματική Ασφάλιση στην Ελλάδα θεσπίστηκε με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160) και αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Πρόκειται για ένα σύστημα συντάξεων από κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, το οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνδυάζει το αναδιανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, επιτρέποντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά δημογραφικών και οικονομικών κινδύνων.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική  ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο σύστησε ένα από τα πρώτα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (Ε.Τ.Α.Ο.), εγκρίνοντας το καταστατικό του στις 5/12/2003, όπου μπορούν να ασφαλιστούν οι οικονομολόγοι μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι αδειούχοι λογιστές-φοροτεχνικοί από το Ο.Ε.Ε. Το Ε.Τ.Α.Ο. εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ελέγχεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και από Ορκωτούς Λογιστές και όπως είναι φανερό χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια.

Διαχρονικά το ΕΤΑΟ από την ίδρυση και ιδίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στήριξε και στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία έχοντας σήμερα επενδύσεις στο εσωτερικό της χώρας πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ

Μέχρι σήμερα για τα ΤΕΑ ισχύουν τα εξής: Είναι αφορολόγητες οι εισφορές, αφορολόγητο το εφάπαξ, ενώ η σύνταξη φορολογείται στο πλαίσιο της φορολογικής κλίμακας μισθωτών, δίνοντας ένα σημαντικό κίνητρο στους επαγγελματίες και εργαζομένους να τα επιλέξουν για να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους.

Η Κυβέρνηση, με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σχεδιάζει να επιβάλλει φόρο στις αποταμιεύσεις των συναδέλφων οικονομολόγων, λογιστών-φοροτεχνικών ως εξής:

•        Για 0-5 έτη ασφάλισης, προβλέπεται 20% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 10% για τη σύνταξη

•        Για 6-15 έτη ασφάλισης, προβλέπεται 15% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 7,5% για τη σύνταξη

•        Για 16-25 έτη ασφάλισης, προβλέπεται 10% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 5 % για τη σύνταξη

•        Για 26 έτη ασφάλισης, και άνω προβλέπεται 5% φορολόγηση για τα εφάπαξ και 2,5% για τη σύνταξη.

Ως Σύλλογος Οικονομολόγων Ελ. Επαγγελματιών Ν. Έβρου είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε προοπτική φορολόγησης των αποταμιεύσεων των συναδέλφων μας που ασφαλίζονται στο ΕΤΑΟ και ζητούμε να σχετική διάταξη να αποσυρθεί από το νομοσχέδιο για

  1. Να μην κινδυνεύσουν να εγκλωβιστούν σε ένα καθεστώς με δυσμενέστερους όρους από το αρχικό που είχαν επιλέξει οι συνάδελφοι μας
  2. Να συνεχίσει να αναπτύσσεται υγιώς ο κλάδος της Επαγγελματικής Ασφάλισης και το ταμείο μας που λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για πολλούς συναδέλφους απέναντι στους κινδύνους που έχει δημιουργήσει η εκτόξευση των επιτοκίων και ο πληθωρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου

ΠρόεδροςΑθανάσιος Πανταζής
ΑντιπρόεδροςΓαλάτεια Λασκαράκη
ΓραμματέαςΠαντελής Κάλλιας
ΤαμίαςΦώτης Μαλτέζος
ΜέλοςΙωάννης Μήτσικας
ΜέλοςΣτέλιος Παζαρλιώτης
ΜέλοςΠαναγιώτης Τσαρακτσίδης