Καταβάλλεται σήμερα το επίδομα μητρότητας

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνεται σήμερα η πρώτη από τις 4 δόσεις των 150 ευρώ για το επίδομα μητρότητας.

Η ενίσχυση αφορά γυναίκες αυτοαπασχολούμενες – άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Το ίδιο επίδομα δικαιούνται και οι:

– Μη μισθωτές ασφαλισμένες του τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ και τ. ΕΤΑΑ/e-ΕΦΚΑ, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας
– Μη μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες υιοθετούν τέκνο
– Οι αμειβόμενες με τίτλο κτήσης
– Προϋποθέσεις χορήγησης
– Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις άμεσα ασφαλισμένες μη μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε χρήμα. Ακόμη κι αν έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός τους κατά την ημερομηνία του τοκετού δικαιούνται το επίδομα μητρότητας αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που ασφαλίζονται στον πρ. Ο.Α.Ε.Ε. Το επίδομα είναι 150 ευρώ το μήνα και δίδεται για 4 μήνες.

Ο χρόνος επιδότησης
– Οι άμεσα ασφαλισμένες του τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
– Οι αυτοαπασχολούμενες άμεσα ασφαλισμένες του τ. ΕΤΑΑ/e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών
– Οι άμεσα ασφαλισμένες του τ. ΟΓΑ/ e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, άπαξ επίδομα μητρότητας