Κατατέθηκε η πρώτη συλλογική αγωγή κατά της ΔΕΗ για την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής

Στην κατάθεση της πρώτης συλλογικής αγωγής κατά της ΔΕΗ για την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής προχώρησε την Τρίτη η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Η Ένωση Καταναλωτών υποστηρίζει ότι «με τη ρήτρα αναπροσαρμογής η χρέωση προμήθειας υπολογίζεται με βάση μία πολύπλοκη και δυσνόητη μεθοδολογία, που απαιτεί την εκτέλεση συνεχόμενων μαθηματικών πράξεων και την εξοικειωμένη γνώση δεδομένων και όρων της ενεργειακής αγοράς».

Επιπλέον, «αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της ορθότητας των χρεώσεων από τους καταναλωτές», ενώ περιέχει «διάφορους δυσπρόσιτους για τον καταναλωτή συντελεστές και μεγέθη, που προσδιορίζονται χωρίς διαφάνεια και καθορίζονται με τρόπο που ουσιαστικά απαγορεύει τη μείωση της χρέωσης, καταδικάζοντας τους καταναλωτές σε αιώνιες αυξήσεις».

Σημειώνει επίσης, ότι «η σύνδεση του τιμήματος με έναν δείκτη που υπόκειται στους κινδύνους και τα παιχνίδια της χρηματιστηριακής αγοράς είναι αδιαφανής και καθιστά την αναπροσαρμογή μη εύλογη και άδικη.».

Η Ένωση τονίζει, ότι η ΔΕΗ ξεκίνησε να εφαρμόζει «μονομερώς και χωρίς τη συναίνεση των καταναλωτών τη ρήτρα αναπροσαρμογής από τον Αύγουστο του 2021, οδηγώντας σε τεράστιες αυξήσεις τα τιμολόγιά της».

Προσθέτει, ότι η συγκεκριμένη ρήτρα «συνδέει το τίμημα που καταβάλλουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις για ηλεκτρικό ρεύμα με τις διακυμάνσεις της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και είναι συνώνυμη με υπέρμετρες και άδικες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος».

Αναφέρει επίσης, ότι «οι καταναλωτές ενημερώθηκαν για τις αυξήσεις και την αλλαγή του τρόπου αναπροσαρμογής αφού αυτές είχαν επιβληθεί και μάλιστα με τρόπο αδιαφανή, παραπλανητικό και αντίθετο με τη σχετική νομοθεσία».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ενημερώνει ότι «το επόμενο διάστημα πρόκειται να κατατεθούν συλλογικές αγωγές και κατά άλλων παρόχων για τη χρήση ρητρών αναπροσαρμογής καθώς και την παράνομη μετατροπή σταθερών τιμολογίων σε κυμαινόμενα».

Επίσης, «αναμένεται να ληφθούν περαιτέρω νομικές πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών που ως στόχο θα έχουν α) την προσωρινή προστασία απέναντι σε διακοπές παροχής ρεύματος λόγω μη πληρωμής της ρήτρας και β) την αποκατάσταση της ζημίας τους λόγω της χρήσης της παράνομης αυτής ρήτρας από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.».