Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο αρρένων ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993, «περί Μητρώων Αρρένων» καλεί τους γονείς των άρρενων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2019 να καλούν τηλεφωνικά στο αρμόδιο γραφείο Μητρώου Αρρένων και στο τηλέφωνο 2551350099 υπεύθυνη κ. Τσερκέζη Σοφία, από Τετάρτη 13-05-20250 έως Παρασκευή 29-05-2020 από 8.00π.μ. έως 14.00 για να λάβουν γνώση των ονομαστικών καταλόγων που έχουν καταρτισθεί για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου αρρένων του έτους 2019 και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.