Καταγγελία της ΕΙΝΟΚΥΘ για τη μετακίνηση Ιατρών από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε άλλα Νοσοκομεία της Θράκης

Καταγγελία της ΕΙΝΟΚΥΘ για τη μετακίνηση Χειρουργών και Παθολόγων από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στα Νοσοκομεία Ξάνθης και Διδυμοτείχου.

Ως Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Θράκης (Ε.Ι.ΝΟ.Κ.Υ.Θ.) καταγγέλλουμε την, συνειδητά παγιωμένη πλέον, εμβαλωματική πρακτική των μετακινήσεων συναδέλφων Ειδικευμένων Ιατρών προς κάλυψη των ΔΙΑΡΚΩΝ και ΠΑΓΙΩΝ ελλειμμάτων των Νοσοκομείων της Θράκης.

Η μετακίνηση των συναδέλφων Παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (που συνεχίζεται για τρίτο χρόνο) φαίνεται ότι για το Υπουργείο, την 4η ΥΠΕ και για τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων αποτελεί την πρόσφορη, ανέξοδη και, άκοπη διοικητικά και πολιτικά, λύση για την κάλυψη των αναγκών στα Νοσοκομεία προορισμού. Το νέο πακέτο μετακινήσεων που προστίθεται στην “πλάτη” του ΠΓΝΑ αφορά την εντολή μετακίνησης Χειρουργών του ΠΓΝΑ, για εκτέλεση εφημεριών στην Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι εστάλη εντολή από την 4η ΥΠΕ για γνωμάτευση, από απόσταση, Ακτινογραφιών και Αξονικών εξετάσεων του Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Όλα αυτά παρά την τις επανειλημμένες ενστάσεις / διαμαρτυρίες των συνδικαλιστικών οργάνων των Νοσοκομειακών Ιατρών σε περιφερειακό και σε πανελλαδικό επίπεδο (με κορυφαίο όργανό μας την ΟΕΝΓΕ), καθώς και της άρνησης, για το ημέτερο ΠΓΝΑ (με τεκμηριωμένα από την μεριά τους επιχειρήματα) των Διευθυντών των δύο Πανεπιστημιακών Χειρουργικών Κλινικών του ΠΓΝΑ να “εκχωρήσουν” τους συναδέλφους ιατρούς του ΕΣΥ σε άλλα νοσοκομεία.

Η νομοθεσία και η εργασιακή δεοντολογία του ιατρικού επαγγέλματος επιβάλλουν η όποια μετακίνηση να αφορά αιτιολογημένες ανάγκες, οι οποίες ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και ΕΚΤΑΚΤΩΣ θα καλυφθούν με την διαδικασία της μετακίνησης, μέχρι να επιλυθούν από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, την αρμόδια ΥΠΕ και το Υπουργείο με τον δέοντα και σαφώς λειτουργικά ΜΟΝΙΜΟ τρόπο, δηλαδή ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.

Οι αποφάσεις μετακίνησης των ΥΠΕ, εκ του νόμου, πρέπει να αφορούν χρονικό διάστημα το μέγιστο 3 + 3 μήνες/έτος. Στην περίπτωση των συναδέλφων Παθολόγων, με τους ΙΔΙΟΥΣ συναδέλφους, διανύουμε το 3ο έτος εφαρμογής και με τους συναδέλφους Χειρουργούς του ΕΣΥ του ΠΓΝΑ να υπόκεινται στο ίδιο μαρτύριο της μετακίνησης με άγνωστη την χρονική διάρκεια της εφαρμοζόμενης πρακτικής των μετακινήσεων.

Με δεδομένο ότι στο ΠΓΝΑ οι Χειρουργοί και οι Παθολόγοι καλούνται σε ευθύνη κάλυψης Κλινικών, ΤΕΠ, Τμημάτων, Μονάδων, έτερων Κλινικών και Εργαστηρίων καθώς και διακομιδών από τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της Θράκης, από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και από το υπόλοιπο 4ης ΥΠΕ (Καβάλα, Δράμα, Σέρρες) για Α/βάθμια έως Γ/βάθμια περίθαλψη, θεωρούμε ότι αυτές οι μετακινήσεις διαταράσσουν, βάναυσα, την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Χειρουργικών και Παθολογικών Κλινικών του ΠΓΝΑ και, η ήδη επιβαρυμένη και οριακή υπηρεσία, υπερβαίνει τη δυνατότητα εφημέρευσης και ασφαλούς λειτουργίας των εν λόγω κλινικών και της κάλυψης του Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα του ΠΓΝΑ.

Απαιτούμε να σταματήσει αυτή η “προσφιλής” πρακτική καθώς έχετε πλήρη επίγνωση ότι έτσι εξωθείτε τους συναδέλφους, που υφίστανται τις μετακινήσεις, σε παραιτήσεις, θεωρώντας (και ορθώς) οι συνάδελφοι, ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στον ασθενή τα δέοντα, ευρισκόμενοι οι συγκεκριμένοι ιατροί στα όρια της σωματικής, ψυχικής και οικονομικής εξουθένωσης. Σημειώνουμε ότι οι ειδικευμένοι συνάδελφοι ιατροί του ΕΣΥ επέλεξαν το ΠΓΝΑ και, μετά από αξιολόγηση και κρίση, διορίστηκαν από την Πολιτεία στο ΠΓΝΑ για το ΠΓΝΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ως ΕΙΝΟΚΥΘ:

Την άμεση παύση των μετακινήσεων των συναδέλφων Χειρουργών και Παθολόγων ιατρών και την αποφυγή του επιπλέοντος και ασύμβατου δεοντολογικά διαγνωστικού φόρτου για το τμήμα Ακτινολογίας του ΠΓΝΑ.

Τις άμεσες ενέργειες από το Υπουργείο και από την ΥΠΕ για κάλυψη των επιτακτικών αναγκών με ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (είτε επικουρικών ώς πιό άμεση λύση, είτε Επιμελητών Ιατρών του ΕΣΥ).

Το ΔΣ της ΕΙΝΟΚΥΘ