Και από το Γαλλικό στρατό θα χρησιμοποιηθεί το λιμάνι Αλεξανδρούπολης

Δίωρη τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΟΛΑ, με Γάλλους αξιωματικούς του Κέντρου Υποστήριξης Στρατηγικών Μεταφορών & Εφοδιασμού των Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας.

Σκοπό είχε την έναρξη της χρήσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης από το Γαλλικό Στρατό, 8 μήνες μετά την πρώτη διερευνητική επαφή!

Σημειώνεται ότι Ελλάδα και Γαλλία, έχουν υπογράψει από τις 28 Σεπτεμβρίου 2021, συμφωνία για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης, για τη συνεργασία σε Άμυνα και Ασφάλεια.

Μάλιστα το άρθρο 2 της Συμφωνίας αναφέρει: «Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή, με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους, κι εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».