Η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΠΓΝΑ διοργανώνει την «Ημέρα Ενημέρωσης του Κοινού»

Η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης διοργανώνει την
«Ημέρα Ενημέρωσης του Κοινού» στα πλαίσια του προγράμματος «Προσυμπτωματικός
Έλεγχος της Οπτικής Οξύτητας στην Προσχολική Ηλικία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2023 (ώρα 18.30) στο κεντρικό αμφιθέατρο
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Αµφιθέατρο Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

19 Ιουλίου 2023
18.30 – 19:00 Προσέλευση
19.00 – 19.10 Χαιρετισµός Πρύτανη ΔΠΘ
19.10 – 19.20 Χαιρετισµός Προέδρου
Ιατρικού Τµήµατος ΔΠΘ
19.20 – 19.30 Χαιρετισµός Αν.
Διευθύντριας Περιφερειακής Εκπαίδευσης
ΑΜΘ
19.30 – 19.50 Παρουσίαση αποτελεσµάτων
προγράµµατος
19.50 – 20.15 Η κοινωνική σηµασία και η
µετεξέλιξη του προγράµµατος
20.15 – 20.30 Οµιλία των εθελοντώνφοιτητών του προγράµµατος
20.30 – 21.00 Η ώρα του κοινού
(ελεύθερη είσοδος)