Ε(Β)ΡΥνους: Διαδρομές ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Έβρου

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις 3 ομάδες δράσης ενηλίκων στο Σουφλί, στο Διδυμότειχο και στον Β. Έβρο, με θέμα την πολιτιστική ερμηνεία του τόπου, ως εργαλείο αναγνώρισης, ανασύστασης και μετάδοσης εμπειριών και συναισθημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανακάλυψη και η ερμηνεία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών του νομού Έβρου και η χρήση τους από ιδιώτες / πολίτες κάθε ηλικίας.

Με την δημιουργία 3 μικρών ομάδων με 6-8 άτομα σε κάθε περιοχή θα δουλέψουμε τεχνικές και προσεγγίσεις γύρω από την ερμηνεία της τοπικής ιστορίας. Με εργαλεία την έρευνα, τη μελέτη, τις βιωματικές μαρτυρίες και την επεξεργασία του υλικού που θα συγκεντρώνεται θα φτάσουμε στο τελικο στάδιο της πολιτιστικής ερμηνείας.

Τα εργαστήρια χωρίζονται σε τρεις θεματικές:

αΕργαστήρια Γνωριμίας και Καταγραφής

Στα Εργαστήρια Γνωριμίας και Καταγραφής οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, αφού εξοικειωθούν με το αντικείμενο και τα εργαλεία του έργου, να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ ερμηνείας και κλασικής ξενάγησης, να ανακαλύψουν τρόπους καταγραφής και αφομοίωσης της πληροφορίας που αφορά τον τόπο, το περιβάλλον του και την ιστορική του μνήμη.

βΕργαστήρια Αποτύπωσης και Κατανόησης

Στα Εργαστήρια Αποτύπωσης και Κατανόησης θα εξοικειωθούν όλοι οι συμμετέχοντες με τους τρόπους αποτύπωσης και ερμηνείας ώστε να τις εφαρμόσουν μεταγενέστερα στη δική τους περιοχή – είτε ως προφορική παρουσίαση (ξενάγηση ερμηνείας), είτε ως γραπτή (π.χ. σε φυλλάδια ή πινακίδες).

γΕργαστήρια Πολιτιστικής Ερμηνείας

Στα Εργαστήρια Πολιτιστικής Ερμηνείας, θα γίνει παρουσίαση τη δουλειάς που θα έχει παραχθεί ώστε να είναι όλοι ενήμεροι για το τι προσφέρει η κάθε μία από τις τρεις περιοχές παρέμβασης.

Τελικός στόχος να προβληθεί η δουλειά και σε άλλους φορείς του νομού ώστε να μπορούν κι εκείνοι να προβάλλουν τις περιοχές αυτές ως πιθανούς προορισμούς και με την επιλογή μιας πολιτιστικής ερμηνείας

Συνδυάστε την αγάπη για το τόπο σας με εναλλακτικές προσεγγίσεις ερμηνείας και κατανόησης της τοπικής ιστορίας και ταυτότητας του τόπου.
Για κάθε θεματική θα πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις, στο σύνολο για κάθε πόλη είναι 6 συναντήσεις.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα με έναρξη στις

  • 17/2 στο Σουφλί 11:00 – 15:00
  • 18/2 στο Διδυμότειχο 10:00 – 14:00
  • 19/2 στον Β. Έβρο 15:00 – 19:00

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε θέματα τοπικής ιστορίας αλλά και να γνωρίσουν τον τόπο και την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες για το μέρος υλοποίησης και εγγραφές στο τηλ. 255103663 και στο email: [email protected] ή στην ηλεκτρονική φόρμα ΕΔΩ.