Έτοιμο να λειτουργήσει το σύγχρονο, βιοκλιματικό 4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 18/06 η διοικητική παραλαβή του 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Ορεστιά-δας. Το έργο, προϋπολογισμού 1.043.339 €, υλοποιήθηκε με 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
«Παραδίδουμε στην τοπική κοινω-νία ένα σχολείο βιοκλιματικό, σύγ-χρονο, εναρμονισμένο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και με έναν υπέροχο αύλειο χώρο. Ευχαριστώ θερμά τα υπηρεσια-κά στελέχη του Δήμου μας για την προσπάθειά τους όσον αφορά στη σύνταξη των μελετών, την ένταξη του έργου σε επιδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και την παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησής του», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης.