Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ελιά

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ελαίας καλεί όλους τους αιμοδοτες, όσους χρειάστηκαν το προηγούμενο διάστημα αίμα για κάποιον δικό τους άνθρωπο, αλλά και για όλους όσους έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη ενίσχυσης αυτής της εθελοντικής πράξης, να βοηθήσουν και να συμμετέχουν στην οργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας που θα γίνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ωρα 9:30 έως 13:30 στην Ελιά.