«Εταιρική Σχέση για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027»

Ημερίδες Διαβούλευσης σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα

 

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στην Καβάλα (Lucy Hotel), ώρα 16:00 με 20:30 και την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στην Αλεξανδρούπολη (Ξενοδοχείο Astir Egnatia), ώρα 15:30 με 20:00, θα λάβουν χώρα ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Τις ημερίδες διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό αγροτικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στις ημερίδες θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020. Στόχος είναι όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι σχετικά με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του αγρο-διατροφικού τομέα, να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και άπτονται τόσο του Πρώτου (άμεσες ενισχύσεις και τομεακές παρεμβάσεις), όσο και του Δεύτερου Πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη).

Η διαμόρφωση της ελληνικής θέσης για τη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, μέσω διαβούλευσης με τους φορείς του αγροτικού χώρου, είναι ένα ζήτημα ύψιστης εθνικής σημασίας, σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα και τις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί βασική συνιστώσα για τη δημιουργία εισοδήματος και απασχόλησης στην Ελληνική Περιφέρεια και κύριο μοχλό στην προσπάθεια ανάταξης της Ελληνικής οικονομίας.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου.

 

Πληροφοριακό υλικό σχετικά με το θέμα των ημερίδων μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.minagric.gr

http://www.agrotikianaptixi.gr

Αρχική