Επίγειοι ψεκασμοί για τα κουνούπια από σήμερα έως το Σάββατο

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργεί η ΠΑΜΘράκης θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός υπέρμικρου όγκου (ULV), για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών από εδάφους, την
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 στους οικισμούς Πόρου και Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 στο περιαστικό περιβάλλον της πόλης ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ του ομώνυμου Δήμου και το ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 στο περιαστικό περιβάλλον της πόλης ΣΟΥΦΛΙΟΥ του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών: Μετά τη δύση του ηλίου από 20:30 – 23:30
Προφυλάξεις: παρακαλούμε κατά την διάρκεια του ψεκασμού
– να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού
– να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
– τα κλιματιστικά να είναι κλειστά
– να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή
Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στα με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Ποικ.16077/09-03-2020 (ΑΔΑ:6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) έγγραφο μετά και την έκδοση της Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.36824 από 26-06-2020 «κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας. Η εφαρμογή θα γίνει:
– με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAGREEN A.E.
– με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
– με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στην έγκριση με ΑΔΑ: 6647/179927/6-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ3Ο4653ΠΓ-52Μ)Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εξαίρεσης χρήσης βιοκτόνου σκεύασματος για το έτος 2020
Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες (άνεμος, βροχοπτώσεις κλπ) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ τηλ. 2551355303-2551355342