Επίδομα παιδιού Α21: Προχωράει η πληρωμή της τρίτης δόσης

Εγκρίθηκε το ποσό ύψους 193.270.000 ευρώ για την πληρωμή εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων του επιδόματος παιδιού Α21, αλλά και της προσαύξησης, δηλαδή της μιάμισης δόσης του επιδόματος σε όσους δεν το έχουν πάρει ακόμη αν και έχουν κάνει αίτηση.

Τονίζεται ότι δύναται η λήψη του Επιδόματος Παιδιού όταν η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί. Όσες αιτήσεις έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Όσοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα πληρωθούν στις 29 Ιουλίου την τρίτη διμηνιαία δόση με βάση τα εισοδήματα που δήλωσαν στην νέα φορολογικής τους δήλωση. Όσοι όμως δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πληρωθούν με βάση τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει το 2020.