Εορτασμός των Θεοφανείων στη Δημοτική Ενότητα Τυχερού

Το πρόγραμμα του εορτασμού των Θεοφανείων για το 2023 ανακοίνωσε η Δημοτική Ενότητα Τυχερού.

Συγκεκριμένα, ορίζεται σημαιοστολισμός Λίμνης Τυχερού από την 8η πρωινή ώρα της 5ης μέχρι της 6ης Ιανουαρίου 2023 με μέριμνα της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.

Ορίζεται Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών Καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κατά τις βραδινές ώρες της 5ης και 6ης Ιανουαρίου 2023, λαμβάνοντας μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022(ΦΕΚ 3424 Β’) Κ.Υ.Α. , όπως ισχύει.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των ακολουθιών στις ενορίες Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Τυχερού και Αγίου Νεκταρίου Τυχερού:

6 Ιανουάριου 2023

Ώρα 7:00: Λειτουργία Θεοφανίων

Ώρα 10.00: Μεγάλος Αγιασμός Θεοφανίων

Ώρα 11:00:Τελετή Αγιασμού των υδάτων και ρίψη του Τίμιου Σταύρου στην Λίμνη Τυχερού – Στη συνέχεια στο χώρο της Λίμνης θα υπάρχει μπουφές από τους τοπικούς Συλλόγους και μουσική. 

Παρακαλούνται οι φορείς, που θα συμμετέχουν, να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, λόγω COVID-19.