Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου “Νίκος Σαμαράς”

Κατάθεση από το Δήμο Ορεστιάδας πρότασης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου “Νίκος Σαμαράς” Δήμου Ορεστιάδας»

Κατατέθηκε την Τρίτη 4 Ιουνίου 2018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕ.ΡΑ.Α.» η πρόταση του Δήμου Ορεστιάδας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς προϋπολογισμού σύμφωνα με την προμελέτη του έργου ύψους:  2.456.234,18 €.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος 800 kW σε συνθήκες EUROVENT. Το σύστημα θα περιλαμβάνει γεωθερμικό γεωεναλλάκτη κάθετων γεωτρήσεων συνολικού μήκους 12.000 μέτρων, ήτοι 120 γεωτρήσεων των 100 μέτρων.

Για την παραγωγή ΖΝΧ προτείνεται η τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος το οποίο θα αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες επιλεκτικού τύπου συνολικής επιφάνειας 60 m2 και συστήματος αποθήκευσης ΖΝΧ με θερμοδοχεία τριπλής ενέργειας συνολικής χωρητικότητας 4.000 λίτρων. Το σύστημα ΖΝΧ θα συνδεθεί και με τις Γ.Α.Θ..

Πέραν των Γ.Α.Θ., η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνει την την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά χαμηλής εκπομπής διόδου (LED), τα όποια είναι ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου προτείνεται επίσης η τοποθέτηση στη στέγη φωτοβολταϊκού συστήματος net metering ισχύος 80 kW, το οποίο αποτελεί σήμερα μια ώριμη τεχνολογία Α.Π.Ε. Ο προτεινόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός θα καλύπτει το μερικώς τα ηλεκτρικά φορτία του κτηρίου.

Η παροχή υποδομών για άθληση πολιτών και αθλητικών συλλόγων αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της εξασφάλισης ποιότητας ζωής για τους κατοίκους μίας πόλης και ενός Δήμου. Η διατήρηση της εύρυθμης και ποιοτικής λειτουργίας αυτών των υποδομών αποτελεί πρόκληση για την εκάστοτε δημοτική αρχή. Η ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών αποτελεί μονόδρομο, έτσι ώστε να μειωθεί το ενεργειακό λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα να βελτιωθούν τα επίπεδα θερμικής άνεσης των χρηστών και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» του Δήμου Ορεστιάδας» ενσωματώνει συμβατικές τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες με καινοτόμο τρόπο οδηγούν στην δραστική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.