Έναρξη εργασιών αποκατάστασης του καταστρώματος της ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ επί της οδού Λ. Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση καταστρωμάτων και υποδομών Δημοτικών οδών Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020-2021» πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του καταστρώματος της ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ.

Ο χρόνος έναρξης των εργασιών εκτιμάτε περί της 6 με 7 Φεβρουαρίου του 2024 και το πέρας αυτών περίπου ενάμιση μήνα μετά, κατά διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα αλλάξουν την συνήθη κυκλοφορία των οχημάτων.
Η συντήρηση θα γίνει σε δύο φάσεις, στο μισό κάθε φορά πλάτος της διάβασης.

Στην πρώτη φάση θα αποκλειστεί το ρεύμα εξόδου προς Αεροδρόμιο & Τουρκία, στο ύψος της οδού Σουνίου, με παράκαμψη για τα κινούμενα οχήματα δεξιά στην οδό Σουνίου. Τα οχήματα στη συνέχεια, με την κατάλληλη σήμανση, θα στρίβουν αριστερά στην οδό Καραολή & Δημητρίου για να επανέλθουν μέσω αυτής, στη Λ. Δημοκρατίας, μετά τη ζώνη εκτέλεσης εργασιών. Τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου, με την κατάλληλη σήμανση, θα κατευθύνονται αριστερά, πριν από τη ζώνη εκτέλεσης εργασιών, στην οδό Καραολή & Δημητρίου, απ’ όπου θα μπορούν, να επανέλθουν στη Λ. Δημοκρατίας, από μια από τις κάθετες σε αυτήν οδούς.

Στη δεύτερη φάση γίνεται μερικός αποκλεισμός της Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα εισόδου και εξόδου με μικρή εκτροπή αυτών. Παραμένει η κίνηση διπλής κατεύθυνσης στο σημείο με παράλληλη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης. Ο σταδιακός περιορισμός του πλάτους του ρευμάτων γίνεται με την κατάλληλη σήμανση.
Οι εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής διάβασης περιλαμβάνουν αποξήλωση των παλαιών καταστρωμάτων (πλαστικές πλάκες) και σκυροδέτηση της καθαρισμένης επιφάνειας, εντός πλαισίου, σε όλο το μήκος εντός της γραμμής και εκατέρωθεν αυτής