Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

2. Ορισμός μελών Επιτροπής άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης το έτος 2024.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

3. Έγκριση της 70/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, με θέμα “8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023”.
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

4. Έγκριση της 73/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, με θέμα “Έγκριση προμήθειας ενός αυτοκινήτου φορτηγάκι τύπου VAN από το ελεύθερο εμπόριο”.
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

5. Λήψη απόφασης παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2022 με την εταιρεία «ΣΤΑΦΥΛΑΣ Β. & ΥΙΟΙ – ΓΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.».
(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

6. Τροποποίηση της 382/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη διατύπωση του αποφασιστικού μέρους.
(Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Πλατείας Πέπλου».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Εγκατάσταση Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (περιόδου 2023-2024)”.
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

10. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης”.
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

11. Έγκριση έβδομης (7ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δημοτικής Ενότητας Φερών».
(Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

12. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022 Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)

13. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)

14. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων του Δήμου για το σχολικό έτος 2024-2025.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)

15. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

16. Τροποποίηση της με 365/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση προς συλλογή και εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ, αποβλήτων λιπαντικών – ελαίων (ΑΛΕ), αποβλήτων συσσωρευτών, πλαστικών, μετάλλων (scrap), για τα έτη 2023-2024».
(Εισηγ. κ. Δαστεριδης Ηλ.)

17. Υποβολή αιτήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης για ένταξη σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, καθώς και άτομα άνω των 67 ετών και ως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο πλαίσιο της 2ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο. 11/2017.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

18. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 2023.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)