Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Ορεστιάδας

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη ( αντιπροσώπους των σωματείων ) στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο που θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας με τα παρακάτω θέματα:

Διοικητικός Απολογισμός
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Εκλογή Οργάνων Διοίκησης
Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
Εκλογή Αντιπροσώπων για την Γ.Σ.Ε.Ε..

Όσοι από τους αντιπροσώπους των Σωματείων θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τα ανωτέρω αξιώματα να υποβάλουν αίτηση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας μέχρι την 12/03/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Καλούνται οι αντιπρόσωποι των Σωματείων να παραστούν στις Εργασίες του Συνεδρίου έχοντας μαζί τους το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας η την αστ. ταυτότητά τους.