Εκλογές στην Ε.Ε.Β.Ο.Π. το Σάββατο

Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρι σήμερα

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ν. Ορεστιάδας και Περιφέρειας και σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού, καλούνται τα μέλη της Ένωσης στην τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 και ώρα 16:00 στην αίθουσα της Ένωσης (Αγ.Θεοδώρων 184, 1ος οροφος ) με
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός πεπραγμένων του ΔΣ

2.Εκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής

3.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

Α. Νέου διοικητικού συμβουλίου
Β. Εξελεγκτικής Επιτροπής
Γ. Εκπροσώπους για την Ομοσπονδία

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Απριλίου 2022 και ώρα 16:00 στην αίθουσα της Ένωσης Αγ. Θεοδώρων 184 1ος όροφος.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι σήμερα 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Ένωσης.

Η ψηφοφορία θα διεξάγεται από τις 17:00 έως 19:00 (απαραίτητη για την ψηφοφορία η αστυνομική ταυτότητα).

Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2021.

Τα μέλη μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά για να έχουν δικαίωμα ψήφου.