Εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός στη Γεωργία» στην Ορεστιάδα

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος DigiAgriFood διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός στη Γεωργία». Η Εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 Μαρτίου στις 18:30 στην πόλη της Ορεστιάδας, στο Αμφιθέατρο «ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΜΠΑΣ» του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο IBO/EKETA και η εταιρεία farmB Digital Agriculture S.A.

Η ημερίδα θα παρουσιάσει την τελευταία λέξη των νέων τεχνολογιών και την συμβολή τους στην ενίσχυση της παραγωγής και αγοράς των αγροδιατροφικών προϊόντων. Ταυτόχρονα θα παρέχει χρήσιμα στοιχεία / εργαλεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός των γεωργικών εφοδιαστικών αλυσίδων ωφελεί τον αγροδιατροφικό τομέα όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα, στην αποτελεσματικότητα, στην ποιότητα, στη διαφάνεια, στην ιχνηλασιμότητα και στη βιωσιμότητα.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας #DigiAgriFood στοχεύει στην ενδυνάμωση του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού ολόκληρου του φάσματος της Αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας με άμεσα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και το γενικότερο δημόσιο τομέα. Εξειδικεύεται στις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Προηγμένων Ψηφιακών Δεξιοτήτων, της Υψηλής Υπολογιστικής Απόδοσης, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Διαλειτουργικότητας και συνεισφέρει άμεσα στις αποστολές και τους στόχους του Προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027”.

Η διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκδήλωσης αναμένεται να εμβαθύνει τη γνώση στις ακόλουθες πτυχές:

  • Επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα σε ψηφιακές τεχνολογίες που προσθέτουν αξία στα αγροτικά προϊόντα.
  • Τεχνολογίες δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στις αγροτικές επιχειρήσεις.
  • Εργαλεία ψηφιακής γεωργίας και υπεύθυνη ανταλλαγή δεδομένων.
  • Βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα μέσα από την χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Ομιλητές:

  • Σταύρος Χαριτούδης – Αν. Προϊστάμενος ΔΑΟΚ Ορεστιάδας
  • Διονύσης Βογλίτσης – Technical Project Manager DigiAgriFood EDIH
  • Σταύρος Βαβίας – Συνιδρυτής «ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕ»
  • Ηλίας Πλατής – Market Development Manager farmB Digital Agriculture S.A.
  • Χρήστος Μουταφίδης – Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Άρωμα Έβρου