ΕΚΑΒ: Και οι δημοτικοί υπάλληλοι στα μικτά κλιμάκια με πυροσβέστες και στρατό

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα απαιτούμενα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ με πληρώματα από το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και – τελευταία προσθήκη – τους ΟΤΑ, εφαλτήριο για την υλοποίηση του απώτερου κυβερνητικού σχεδίου για μόνιμη είσοδο του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Άλλωστε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει από μόνος του προδώσει τον μύχιο στόχο του για τη σύμπραξη με τα ιδιωτικά συμφέροντα στην υγεία, φροντίζοντας να διευκρινίσει ότι η παραπάνω λύση είναι προσωρινή και «δεν αποτελεί υποκατάστατο του συνολικού σχεδιασμού για το ΕΚΑΒ, καθώς οι αλλαγές για το ΕΚΑΒ θα προχωρήσουν όπως έχουν δρομολογηθεί».

Την έκδοση της ΠΝΠ είχε προαναγγείλει από χθες περιχαρής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο άργησε μια μέρα, ενδεχομένως για αλλαγές της τελευταίας στιγμής, που αναμένεται να εγείρουν αντιδράσεις και από άλλες κατηγορίες εργαζομένων, πέραν της Πυροσβεστικής και του Στρατού, όπως οι δημοτικοί υπάλληλοι, των οποίων η στρατολόγηση για κάλυψη των κενών σε προσωπικό, προβλέπεται επίσης στη νομοθετική πράξη.

Μάλιστα, τα μόνα προσόντα που απαιτούνται για τη στελέχωση των πληρωμάτων των ασθενοφόρων που καλούνται να σώσουν ζωές, από μικτά κλιμάκια, είναι τα μέλη τους να διαθέτουν άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχουν εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.

Όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ, «στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας.

Επίσης, σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023.

Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης.

Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του ΕΚΑΒ, με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

Αντιδράσεις στην πρόθεση αντικατάσταση του πληρώμστος οδηγών εκφράζουν οι εργαζόμενοι των ΕΚΑΒ καθώς και των ένοπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα οι ενώσεις τόσο των στρατιωτικών όσο και των αστυνομικών και πυροσβεστικών υπαλλήλων θεωρούν απαράδεκτες τις ενέργειες – κοροϊδία της κυβέρνησης για τα χιλιάδες κενά και τονίζουν πως θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που προσπαθούν αν αμβλύνουν.