Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Δήμου Ορεστιάδας

Eιδική δίμηνη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων που αφορούν τα έργα της δημοτικής αρχής.

Η πρόσκληση στη συνεδριάζει αναφέρει τα εξής:

Σας καλούμε να προσέλθετε στην Eιδική δίμηνη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 25η Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00, για τη συζήτηση των θεμάτων τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023 «Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής – Προσθήκη άρθρου 67Α στον Ν.3852/2010».                            

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, που επιθυμούν να θέσουν θέματα – ερωτήματα προς συζήτηση (ένα θέμα ο καθένας), να τα καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου με έντυπο ή με e-mail ([email protected]) ή ([email protected][email protected]) τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι μέχρι 21.06.2024 και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία, διότι η 22.06.2024 δεν είναι εργάσιμη ημέρα και προκειμένου να κοινοποιηθούν τα θέματα την Παρασκευή 21.06.2024).

          Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού της λογοδοσίας, το έγγραφο του αιτήματος – ερώτηση πρέπει να αναφέρει: τον τίτλο Αίτημα λογοδοσίας, να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, την ιδιότητα του ως αιρετός, την ημερομηνία, το θέμα, τον αρμόδιο ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει (Δήμαρχο – Αντιδήμαρχο – Εντεταλμένο σύμβουλο – Πρόεδρο ΔΕΥΑΟ κτλ.). Μια σύντομη ανάπτυξη του θέματος (10 σειρές) και την διατύπωση του ερωτήματος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεοδώρα  Σέμεν