Δύο νέα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Την προκήρυξη δύο δράσεων του ΕΣΠΑ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας. Η πρώτη δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων». Απευθύνεται σε όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκτός τις επιχειρήσεις Εμπορίου, Εστίασης, Εκπαίδευσης, πρώτης μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και αγροτικές επιχειρήσεις, χρηματοδοτεί δαπάνες για:

 1. Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 2. Μεταφορικά Μέσα
 3. Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρεσιών & Διαδικασιών
 4. Συσκευασία, Ετικέτα, Branding
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες
 6. Ψηφιακή Προβολή (π.χ. google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube, email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 200.000 € και το Ποσοστό Ενίσχυσης είναι 50% – 65% ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Η υποβολή αρχίζει από 6/2/2019.

Η δεύτερη δράση που προκηρύσσεται είναι η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση».

Το νέο πρόγραμμα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις Λιανικού εμπορίου, Εστίασης και εκπαίδευσης χρηματοδοτεί δαπάνες για:

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος.
 2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 3. Μεταφορικά Μέσα
 4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών
 5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Σχεδίου
 6. Ψηφιακή Προβολή (πχ. google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube, email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)
 7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 € έως 150.000 € και το Ποσοστά Ενίσχυσης είναι 50%.