Δύο νέα ΚΕΠ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Με απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία δύο νέων ΚΕΠ στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης.
Το 1ο θα λειτουργήσει στην περιοχή της οδού Άβαντος και το 2ο στη Νέα Χιλή.
Με αυτή την πρωτοβουλία της, η Δημοτική αρχή αποκεντρώνει τις υπηρεσίες των ΚΕΠ ώστε οι Δημότες να μην είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο κέντρο της πόλης και να εξυπηρετούνται τάχιστα χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.
Η στελέχωση των δύο νέων ΚΕΠ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας των ΚΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον Δήμο.
Από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω ΚΕΠ θα λειτουργούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης συνολικά πέντε (5) ΚΕΠ.