Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας με τηλεδιάσκεψη στις 19:00 αλλά και στις 20:00 η ώρα.

Αρχικά στην πρώτη συνεδρίαση, θα συζητηθεί το θέμα της Ειδικής Συνεδρίασης για τηνΈγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2020″ με εισηγητής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτριο Πάλλας. Έπειτα, στις 20:00 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση με τις ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, αλλά και τις ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  • Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας ενός (1) ατόμου, προσωπικού ΙΔΟΧ, που υπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την σχετική ΚΥΑ 55472/26.07.2021 (ΦΕΚ 3352/Β΄/26.07.2021) όπως ισχύει και την Σ.Ο.Χ 1/2021 με αριθμ. πρωτ: 12978/11.08.2021 (Α.Δ.Α:6ΕΒΟΩΞΒ-8ΓΕ) με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων και τροποποίηση αυτής σε μερικής απασχόλησης έξι (6) ωρών ημερησίως (παρ.1 άρθρου 8 Ν.4368/2016 όπως ισχύει).
  • Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από τον Αθλητικό Σύλλογο «Άθλος» Ορεστιάδας για την διεξαγωγή αγώνων ανδρών της PreLeague αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.
  • Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» από τον Αθλητικό Σύλλογο «Άθλος» Ορεστιάδας για τη διεξαγωγή διεθνούς Τουρνουά βόλεϊ από 8-10.10.2021.
  • Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 82/2021 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας ως προς την αντικατάσταση Διευθυντή και εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων.
  • Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την σύνταξη πρακτικού ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανήματων έργου.