Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας αύριο Τρίτη 16-11

Με διπλή τηλε- συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το αυριανό (16 Νοεμβρίου) Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η πρώτη ειδική συνεδρίαση στις 18:30 αφορά τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Την έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2022 με Εισηγητής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριο Πάλλα
  • Την έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2022 με Εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριο Πάλλα   

    Στις 20:00 η δεύτερη συνεδρίαση αφορά τα εξής;

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο. και τον κ. Δήμαρχο και ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

  • Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του Θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα Σχολικά Συμβούλια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εισηγητή τον Δήμαρχο Βασίλειο Μαυρίδη 
  • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας με εισηγητή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστο Ορμανλίδη
  • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον Μ.Γ.Σ. Ορέστη Ορεστιάδας με εισηγητή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστο Ορμανλίδη
  • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον Γ.Σ. Ένωση Οινόης Ορεστιάδας με εισηγητή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστο Ορμανλίδη
  • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση σχολικής αίθουσας του 1ου  Επαγγελματικού Λυκείου Ορεστιάδας με εισηγητή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστο Ορμανλίδη
  • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση αίθουσας γυμναστηρίου του 3ου  Γυμνασίου Ορεστιάδας με εισηγητή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστο Ορμανλίδη
  • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την παραχώρηση για χρήση αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας με εισηγητή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστο Ορμανλίδη