Διπλή συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26.02.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2024. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης    
 Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2024. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης     

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 26.02.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κοπή δέντρων στην Δημοτική Επιτροπή Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Μαργαρίτης Αστεριάδης
 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ορεστιάδας για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων &  Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π.Ε. Έβρου Εισηγητής: ο Δήμαρχος Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Εισηγητής: ο Δήμαρχος Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «“Δράση ESO4.11.δ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αντώνιος Τσομπανίδης
 Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «“ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 6002618 “Δράση ESO4.11.γ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”» για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αντώνιος Τσομπανίδης
 Έγκριση χορήγησης κωδικών πρόσβασης στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής “winbank”, σύναψης σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και υπογραφής αυτής Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολος Σταυρίδης
 Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης – Σχολικοί Τροχονόμοι (Α΄ Δόση  2024) Εισηγητής: η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χριστίνα Γκιλιλούδη     
 Έγκριση εξόδων κηδείας άπορου δημότη Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αντώνιος Τσομπανίδης
 Έγκριση παραχώρησης χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για υλοποίηση επιμορφωτικής δράσης σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και για πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης Εισηγητής: η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χριστίνα Γκιλιλούδη     
 Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Πενταλόφου για την στέγαση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου Εισηγητής: ο Δήμαρχος Αδαμάντιος Παπαδόπουλος     
 Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης Εισηγητής: ο Δήμαρχος Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 Γνωμοδότηση σχετικά με την εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης Εισηγητής: ο Δήμαρχος Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 Έγκριση παραχώρησης χώρου στάσης και στάθμευσης (ΑμεΑ), επί της οδού Μιαούλη 16, στην Ορεστιάδα Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 Έγκριση απότμησης και υποβάθμισης κρασπέδου και διαμόρφωσης πεζοδρομίου σε είσοδο -έξοδο οχημάτων στην Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αδαμάντιος Παπαδόπουλος
 Έγκριση απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων επί τμήματος της οδού   Κωνσταντινουπόλεως  και τμήματος της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στις 07.03.2024 και ώρες 16:30-22:30, στα πλαίσια πραγματοποίησης της εκδήλωσης «ΤΣΙΚΝΟΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ 2024» Εισηγητής: η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευαγγελία Μπραϊκούδη

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεοδώρα  Σέμεν