Δήμος Ορεστιάδας Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για τις ζημιές από πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2021: α. Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων β. Αποζημίωση των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2021

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτιρίων τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2021 και επιθυμούν τον έλεγχο και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους, να υποβάλλουν Αίτημα με συστημένη επιστολή προς την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος – Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – ΒΕ , (Ταχ. Δ/νση : Ναυαρίνου 28 Τ.Κ.: 551 31 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Τηλέφωνα : 2310428448, 2310427885 Fax : 2310425847 e-mail : [email protected]) μέχρι 16-06-2021 συνοδευόμενο από Τίτλο ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα, την ημερομηνία και την υπογραφή του ιδιοκτήτη.
Η Στεγαστική Συνδρομή στους τελικούς δικαιούχους συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και 40% Άτοκο Δάνειο από τα πιστωτικά ιδρύματα.
2. Επιπλέον στα κτίρια με χρήση κατοικίας που υπέστησαν ζημιές, χορηγείται Δωρεάν Κρατική Αρωγή για την αντικατάσταση:
καυστήρα πετρελαίου, το ποσό των 500 €
καυστήρα φυσικού αερίου, ξύλου, pellet,, βιομάζας, το ποσό των 1.000 €
καυστήρα μικτής καύσης, το ποσό των 1.200 €
κυκλοφορητή, το ποσό των 400 €
εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα, το ποσό των 2.500 €.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων που οριοθετήθηκαν ως πλημμυρόπληκτες (ΦΕΚ 1049/Β΄/2021) ήτοι:
Κοινότητες Ορεστιάδας και Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας
Κοινότητες Καστανέων, Ριζίων και Στέρνας της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας
Κοινότητα Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου και
Κοινότητες Θεραπειού και Πενταλόφου της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου

Αποζημίωση των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που υπέστησαν  ζημιές από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2021

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες) οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2021 και αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:
1)Κτιριακές Εγκαταστάσεις (γεωργικές αποθήκες και βοηθητικοί χώροι)
2)Μέσα παραγωγής και εξοπλισμός (αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, πομώνες κλπ)
3)Γεωργικές γαίες (αγροί που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά)
4) Πρώτες ύλες που καταστράφηκαν (λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ)
5)Αποθηκευμένα Προϊόντα (αποθηκευμένη παραγωγή κλπ)
να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών από την αρμόδια επιτροπή:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης (προεκτυπωμένο έντυπο από την υπηρεσία)
2.Δήλωση ΟΣΔΕ 2020
3.Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μόνο αίτηση)
4.Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Αν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη προσκομίζεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία αναφέρεται το ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει η επιχείρηση.
5.Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης
επιπλέον για τις παραπάνω περιπτώσεις:
Περίπτωση (1):Οικοδομική άδεια ή Ε9
Περίπτωση (2):Τιμολόγιο αγοράς ή πρόσφατο προτιμολόγιο ή τιμολόγιο επισκευής
Περίπτωση (3):Τίτλοι κυριότητας και Δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον κάτοχο των μηχανημάτων αποκατάστασης των ζημιών. Φωτογραφικό υλικό που θα φέρει το όνομα, την ημερομηνία και την υπογραφή του ιδιοκτήτη.
Περίπτωση (4):Τιμολόγιο Αγοράς
Περίπτωση (5): Φωτογραφικό υλικό των κατεστραμμένων προϊόντων.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στις κοινότητες που οριοθετήθηκαν ως πλημμυρόπληκτες (ΦΕΚ 1049/Β΄/2021) ήτοι:
Κοινότητες Ορεστιάδας και Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας
Κοινότητες Καστανέων, Ριζίων και Στέρνας της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας
Κοινότητα Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου και
Κοινότητες Θεραπειού και Πενταλόφου της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στα Γραφεία του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας (1ο χλμ Ορεστιάδας-Σάκου/Πρώην αντιπροσωπεία Γραμματικάκης) μέχρι την 23/04/2021 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25520-22349 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.orestiada.gr) για την λήψη των σχετικών ψηφιακών εγγράφων (αρμόδιος υπάλληλος Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος).