Δήμος Ορεστιάδας: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, στο εξής ‘’υπόχρεοι’’, που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και
δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, ότι έχει δημιουργηθεί η ψηφιακή Πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας ιδιοκτησιών στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://akatharista.apps.gov.gr/

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω υπόχρεοι μέχρι την 30η Απριλίου κάθε χρόνο, και μόνο για φέτος μέχρι 31 Μαΐου, προβαίνουν στην Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες οι οποίες δηλώνονται από τον υπόχρεο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

 • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και
  των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
 • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους
  όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
 • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από
  την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
 • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
 • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή
  εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
 • Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού

Ο υπόχρεος θα πρέπει να συμπληρώσει όλες τις παραπάνω ενέργειες πυρασφάλειας επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

Επίσης θα πρέπει να συναινέσει στο κείμενο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι προέβην σε όλες τις απαραίτητες εργασίες….» καθώς η υποβολή επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Τέλος επιλέγει Υποβολή. Θα εμφανιστεί οθόνη επιτυχούς υποβολής με τον κωδικό της Δήλωσης. Κάθε έτος επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο δήλωσης.