Δήμος Ορεστιάδας: Νέα παράταση των προθεσμιών του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει τους δημότες του, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή
γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
  2. Βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.
  3. Βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
  4. Βρίσκονται σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.
  5. Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

ότι σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3083/Β΄/03.06.2024) δόθηκε παράταση των
προθεσμιών εφαρμογής του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών
εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023).

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των παρακάτω εγγράφων:

  1. Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας
  2. Τεχνική Έκθεση
  3. Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας

μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την δημιουργία και τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται τα παραπάνω έγγραφα, οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες θα τα υποβάλλουν εις διπλούν στο Δήμο Ορεστιάδας.

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την τρέχουσα
αντιπυρική περίοδο 2024.