Δήμος Ορεστιάδας: Καθορισμός τελών για τα κοιμητήρια -Ειδοποιητήρια για οφειλές προηγούμενων ετών

Ο δήμος Ορεστιάδας από τις αρχές του έτους 2024, έχει αποστείλει ειδοποιητήρια που αφορούν σε οφειλές τελών προγενέστερων ετών για τα κοιμητήρια (ήτοι 2019 και 2020), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία αποστολής των ειδοποιητηρίων για τα επόμενα έτη αυτών, ήτοι 2021,2022,2023.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει τους δημότες για τα τέλη και τα δικαιώματα νέων και παλαιών κοιμητηρίων για την πόλη της Ορεστιάδας αλλά και την αποστολή ειδοποιητηρίων που αφορούν σε οφειλές τελών προγενέστερων ετών.

Η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Απόστολου Σταυρίδη

H αρ.296/2015 απόφαση του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, βάσει της οποίας έχουν καθοριστεί τα τέλη και τα δικαιώματα νέων και παλαιών κοιμητηρίων μόνο για την πόλη της Ορεστιάδας, εξακολουθεί να ισχύει.

Συγκεκριμένα έχει οριστεί:

  • Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στα νέα κοιμητήρια της Ορεστιάδας με ποσό 500,00 €.
  • Δικαίωμα ενταφιασμού  στα νέα κοιμητήρια της Ορεστιάδας με ποσό 50,00 €.
  • Δικαίωμα ενταφιασμού οικογενειακού τάφου στα παλαιά κοιμητήρια Ορεστιάδας με ποσό 200,00 €.
  • Τέλος ανακομιδής και μεταφορά σε άλλο τάφο με ποσό 30,00 € + 15,00 €.

Επιπροσθέτως, με την αρ.55/2022 απόφαση του τέως Δ.Σ. εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, μεταξύ των οποίων έχει καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των τελών και των δικαιωμάτων, τα οποία θα εισπράττονται υποχρεωτικά από τον Δήμο Ορεστιάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 1 άρθρο 166Α ν. 3463/06, όπως προστέθηκε από το άρθρο 39 του ν. 5027/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 534/38880/04.05.2023), η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας προβαίνει στη βεβαίωση και -αναδρομική- είσπραξη τούτων των εσόδων, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής.

Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε το σύνολο των δημοτών πως, ήδη από τις αρχές του έτους 2024, έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια που αφορούν οφειλές προγενέστερων ετών (ήτοι 2019 και 2020), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία αποστολής των ειδοποιητηρίων για τα επόμενα έτη αυτών, ήτοι 2021,2022,2023.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας συνεχίζει να  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η συνέπεια προς τους δημότες.