Δήμος Ορεστιάδας: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινά από την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών μέχρι την 30η Απριλίου να προβούν  στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός από τους υπόχρεους περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά  το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα (πεσμένα) ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν  άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο θα επιβάλλεται στους υπόχρεους α) πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και β) η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών (Ν.3463/2006 άρθρο 75 περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι).

Αν τυχόν αντιληφθείτε μια πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) ή στην Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης (τηλ. 112) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

  • την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε
  • την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  • το είδος της βλάστησης που καίγεται (δένδρα, θάμνοι, χόρτα)

Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρχών και τις διαδρομές που θα σας υποδείξουν.

Ευελπιστούμε στην ευαισθησία και συνεργασία των συμπολιτών μας, προκειμένου να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ζωές μας.