Διακρατική συνάντηση μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας με ευρωπαϊκά σχολεία

Διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών από εταιρικά σχολεία Πολωνίας, Πορτογαλίας και Λετονίας στο 1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ για την υλοποίηση σχεδίου Erasmus+. 

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ229, για την υλοποίηση σχεδίου Στρατηγικών Συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης,  με θέμα  «Play E.G – Παίζοντας με την Επιχειρηματικότητα» και με κωδικό αριθμό 2019-1-PL01-KA229-064909_2, υποδέχεται από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου μαθητές και εκπαιδευτικούς από τα παρακάτω εταιρικά ευρωπαϊκά σχολεία:

  1. Spotezcne Liceum, Zamosc, Πολωνία ( 7 μαθητές/τριες και 2 εκπαιδευτικοί).
  2. Agrupamento  de Escolas de Mangualde, Πορτογαλία  ( 5μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί).
  3. Daugavpils 3, Vidusskola,  Λετονία ( 8 μαθητές/τριες και 2 εκπαιδευτικοί).

Το πρόγραμμα της διακρατικής αυτής συνάντησης περιλαμβάνει:

1. Δραστηριότητες σχετικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη σχολική μονάδα (διδακτικά σενάρια και εκπαιδευτικά παιχνίδια επιχειρηματικότητας).

2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής μας.

3. Πολιτιστικές επισκέψεις ( Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας – Μουσείο Μετάξης Σουφλίου).

Οι υπόλοιπες μετακινήσεις των δράσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν 15 μαθητές και 06 εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας του ΕΠΑΛ, θα πραγματοποιηθούν από 07 έως 11 Μαρτίου στην Πολωνία και από 09 έως 13 Μαΐου  στην Λετονία.

     Βασικός στόχος του σχεδίου αυτού είναι η εμπλοκή των μαθητών μέσα από δραστηριότητες (σχέδια μαθημάτων, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών animation, εκπόνηση σχεδίων)  να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους μαθητές στην μετέπειτα  επαγγελματική τους σταδιοδρομία, στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας καθώς και στην επαφή με  νέες τεχνολογίες.

      Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικός Φορέας παρακολούθησης του έργου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).