Αύριο Τρίτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
 Έγκριση  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2023. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.
 Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ δόση  2022). Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.
 Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας τεσσάρων (4) ατόμων, προσωπικού ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Γεώργιος Καραγιάννης.

                                            

Χίδης