Αύριο μία ειδική και μια τακτική συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τα άρθρα 95 & 163 του N. 3463/06 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 20.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων και αναπληρωματικών αυτών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα που επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ορμανλίδης Χρήστος
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 303/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Π.Ε.Δ. Α.Μ.-Θ.) για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023, λόγω παραίτησης.  Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Βύσσας σε αθλητικά σωματεία για τις προπονήσεις των τμημάτων τους περιόδου 2022-2023.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης
Έγκριση παραχώρησης για χρήση αίθουσας, που βρίσκεται στο Κλειστό Γυμναστήριο  Νίκος Σαμαράς Ν. Ορεστιάδας, στο Σωματείο με την επωνυμία «ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ» για την αθλητική  σεζόν 2022-2023.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης
Έγκριση παραχώρησης για χρήση του βοηθητικού Γηπέδου με τον πλαστικό χλοοτάπητα πίσω από το Δημοτικό Στάδιο στον Μ.Γ.Σ Ορέστη Ορεστιάδας για την ποδοσφαιρική σεζόν 2022-2023.Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης