Αύριο 21/3 η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική συνεδρίαση,που θα γίνει στις 21.03.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για το έργο: “Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεσή της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας”Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: “Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας”Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
Έγκριση 3ης παράτασης του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο Εμπορικό Κέντρο Ορεστιάδας”Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Κοινότητας Ορμενίου με Σιδηροδρομικό Σταθμό”Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την παραχώρηση χώρου στάσης και στάθμευσης ΑμεΑ, έμπροσθεν οικίας, στην οδό Σκρα 45 Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφασης της Ε.Π.Ζ., σχετικά με την 2η τριετή παράταση εφαρμογής που αφορά την αλλαγή χρώματος των ΤΑΞΙ.  Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Ορμανλίδης