Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών σε Διδυμότειχο, Βρυσικά και Μεταξάδες

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και την ανάδοχο εταιρία ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ, η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δημοτικών οδών Δήμου Διδυμοτείχου» προϋπολογισμού μελέτης 209.636,11 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 260.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος δημοτικών οδών στο πλαίσιο της βελτίωσης της αστικής οδοποιίας με σκοπό την βελτιστοποίηση και την αποκατάσταση της οδικής συμπεριφοράς και της προσβασιμότητας οχημάτων και πολιτών του Δήμου Διδυμότειχου.

Με το παραπάνω έργο προβλέπεται η αποκατάσταση οδοστρώματος που παρουσιάζει έντονες φθορές σε αρκετά σημεία, σε τμήματα δημοτικών δρόμων του Δήμου Διδυμοτείχου, τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

  1. Τμήματα της οδού Αιόλου
  2. Τμήματα της οδού 25ης Μαΐου
  3. Τμήματα της οδού Ανδριανουπολεως
  4. Τμήματα της οδού Θυρέας (δίπλα στο κατάστημα ΕΦΚΑ)
  5. Τμήματα της κεντρικής οδού της Τ.Κ. Βρυσικών
  6. Τμήματα της κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταξάδων
  7. Αποκατάσταση τμήματος μη διανοιγμένης οδού, της περιοχής εντός σχεδίου, μεταξύ των ΟΤ Γ 349 και ΟΤ 350.