Αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας

Κατόπιν της απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας και τη μη μέχρι σήμερα επίλυση του σοβαρού προβλήματος παρά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στην έκτακτη συνεδρίασή του την 18.11.2022, αποφάσισε την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους από την 21/11/2022 έως και την 15/12/2022 από όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές, και διοικητικές υποθέσεις, η συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις.