Από 1η Δεκεμβρίου η υποβολής δηλώσεων εφαρμογής Δάσωσης Γεωργικών Γαιών

Στο χρονικό διάστημα από 1ης έως 31 Δεκεμβρίου, τα Δασαρχεία θα δέχονται την υποβολή δηλώσεων εφαρμογής στο πλαίσιο των Κανονισμών Δάσωσης Γεωργικών Γαιών, για το διαχειριστικό έτος 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Δασαρχείων Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, «βάση της 2ης τροποποίησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας τμήμα βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος, οι δηλώσεις εφαρμογής στο πλαίσιο των Κανονισμών Δάσωσης Γεωργικών Γαιών, για το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος, θα υποβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, αντί της περιόδου 10 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου».

Η δήλωση εφαρμογής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

– Ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής έτους 2019

– Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, στην περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης

– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την υποβληθείσα στην αίτηση πληρωμής. Τέλος, σημειώνεται πως, για την πληρωμή του διαχειριστικού έτους 2019, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) για το φορολογικό έτος 2019.