Ανακοινώθηκαν 73 θέσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στις αστυνομικές υπηρεσίες της Α.Μ-Θ

24 άτομα θα προσληφθούν στον Έβρο

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 73 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, και Δράμας.

Από αυτές, οι 24 συνολικά θέσεις αφορούν στον νομό Έβρου και συγκεκριμένα σε: Ορεστιάδα, Ορμένιο, Δίκαια, Διδυμότειχο, Πύθιο, Κυπρίνο, Καστανιές, Μεταξάδες, Νέα Βύσσα, Φυλάκιο, Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Σουφλί, Τυχερό και Καμαριώτισσα. Όλες οι θέσεις είναι ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με 3ωρη απασχόληση. Από χθες Τετάρτη 27 Μαρτίου μέχρι και τις 5 Απριλίου 2019 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη των 73 θέσεων εργασίας.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Λ. Δημοκρατίας 3, τ.κ. 69133, Κομοτηνή, υπ΄όψιν Α/Β κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 2531083237.

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη στο www.astynomia.gr και στο www.asep.gr.