Αλεξανδρούπολη: Ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ με θέμα «Δασικές Πυρκαγιές. Συμπεράσματα και Κατευθύνσεις για την περίπτωση του Έβρου»

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει στην Αλεξανδρούπολη την ημερίδα “Δασικές Πυρκαγιές. Συμπεράσματα & Κατευθύνσεις. Η περίπτωση του Έβρου”

Οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας θεωρούνται ένα από τα σοβαρότερα και περιπλοκότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η συντεταγμένη Πολιτεία, εξαιτίας των δυσκολιών αντιμετώπισής τους και των μεγάλων επιπτώσεων τόσο στο φυσικό, όσο και στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον των περιοχών που πλήττονται. Κάθε καλοκαίρι καίγονται σημαντικές εκτάσεις δασικού και αγροτικού χαρακτήρα και καταστρέφονται αναπτυξιακές υποδομές αλλά και δάση μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας, όπως το δάσος της Δαδιάς, που ένα τμήμα του κάηκε το καλοκαίρι του έτους 2022 ενώ το προηγούμενο έτος είχε καταστραφεί, δυστυχώς, ακόμη ένα μεγάλο τμήμα του, στην δασική πυρκαγιά που επεκτάθηκε σχεδόν στο σύνολο της έκτασης της Π.Ε. Έβρου καίγοντας συνολική έκταση 961.133,65 στρέμματα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως Συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και προστασία των φυσικών μας πόρων και του περιβάλλοντος, αποφάσισε να διοργανώσει Ημερίδα με τίτλο «Δασικές Πυρκαγιές. Συμπεράσματα και Κατευθύνσεις. Η περίπτωση του Έβρου», την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο ASTIR EGNATIA.

Η ημερίδα που διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη, στα πλαίσια πραγματοποίησης του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην πόλη και έχει σκοπό να αναδείξει το πρόβλημα των δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του πορίσματος που επεξεργάστηκε αρμόδια επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προκειμένου να συζητηθούν οι αιτίες που επεκτάθηκε η προαναφερόμενη πυρκαγιά και να υποβάλει προτάσεις στην Πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού – δασικού και αγροτικού – στην πληγείσα περιοχή και γενικότερα.

Οι εργασίες της Ημερίδας διαρθρώνονται σε δύο μέρη και συγκεκριμένα το πρώτο μέρος που περιλαμβάνει εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων και το δεύτερο μέρος όπου θα διεξαχθεί συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλων φορέων.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας