Άδεια υλοτομίας καυσόξυλων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης από το Δασαρχείο Έβρου

Ειδική άδεια υλοτομίας και απόληψης ξερής βιομάζας καυσόξυλων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης εξέδωσε η Δ/νση Δασών Ν. Έβρου – Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

“Επιτρέπουμε την κατά χώρο και χρόνο συλλογή ξερών πεύκων, ιστάμενων ή κατακείμενων (πεσμένα) από νεκρά δέντρα, θάμνους και κλαδιά, στην περιοχή του αγροκτήματος Παλαγίας, περιοχή αρμοδιότητάς μας από 01/02/2022 (Τρίτη) έως και 04/02/2022 ( Παρασκευή) και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  1. Η υλοτομία και συλλογή θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια δάση που βρίσκονται στα όρια της μόνιμης κατοικίας του υλοτομούντος, ο οποίος πρέπει να φέρει αποδεικτικό έγγραφο μονίμου κατοικίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΗ)
  2. Η συλλογή και μεταφορά θα πραγματοποιούνται από 08:00 έως 15:00 σύμφωνα με τις υποδείξεις δασοφυλάκων της Υπηρεσίας μας.
  3. Τα καυσόξυλα προορίζονται για κάλυψη ατομικών αναγκών και όχι για εμπορία. Η ποσότητα που επιτρέπεται να μεταφερθεί κατά οικογένεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) τόνους.