8ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Αλεξανδρούπολη

Συνέδριο Εκπαίδευσης & Έρευνας με θεματικές ενότητες που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιατρική, την έρευνα και δράσεις στην ιατρική κοινότητα θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη 5-7 Απριλίου 2024.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης επιστημόνων που υπηρετούν την Ιατρική Επιστήμη, καθηγητών, ερευνητών, μεταδιδακτόρων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής ΔΠΘ με τους Ιατρούς και επαγγελματίες υγείας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε θεματικές τράπεζες που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιατρική, την έρευνα αλλά και δράσεις στην κοινότητα.