79 παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξανδρούπολης γίνονται καινούριες

Ολοκαίνουριες και απόλυτα ασφαλείς πρόκειται να γίνουν οι 79 παιδικές χαρές στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου αρχικού προϋπολογισμού 2.200.000€, που υπέγραψε ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Ζαμπούκης με την ανάδοχο εταιρία ΤΟΜΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνει ανακατασκευή των υφιστάμενων παιδικών χαρών και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

  •  Αποξήλωση των  παλαιών οργάνων – παιχνιδιών που δεν πληρούν προδιαγραφές  και αντικατάσταση τους με νέα πιστοποιημένα όργανα. Υφιστάμενα όργανα που πληρούν τις προδιαγραφές θα διατηρηθούν. Σε επιλεγμένες παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν όργανα κατάλληλα και για ΑΜΕΑ.
  • Τοποθέτηση πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας ή άμμου (σε κάποιες περιπτώσεις)
  • Κατασκευή νέας περίφραξης όπου απαιτείται (υφιστάμενες ξύλινες και μεταλλικές περιφράξεις που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας
  • Τοποθέτηση νέου και συντήρηση υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι). Σε επιλεγμένες περιπτώσεις θα κατασκευαστούν κιόσκια
  • Εγκατάσταση βρύσης (σε όσες δεν υπάρχει) για κάλυψη της ανάγκης παροχής πόσιμου νερού
  • Εγκατάσταση ιστών φωτισμού με αυτόνομα ηλιακά (φωτοβολταϊκά) φωτιστικά σώματα τεχνολογίας  LED
  • Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας παιδικής χαράς
  • Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα της ορθής εγκατάστασης – τοποθέτησης του οργάνων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (17) , ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (18)  και ΕΛΟΤ ΕΝ 71−3 (ή άλλων ισοδύναμων).

Με την ολοκλήρωση των εργασιών όλες οι παιδικές χαρές του δήμου Αλεξανδρούπολης θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό (Σήμα) Καταλληλότητας, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και  λειτουργικότητά τους και βελτιώνοντας συγχρόνως την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.